ആസ്ട്രോ കണ്ണൂരിന്‍റെ ജ്യോതിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്

August 2014 TKD

ആസ്ട്രോ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ ചാപ്റ്ററിന്‍റെ പ്രതിമാസ ശാസ്ത്ര ക്ലാസുകളുടെ ആഗസ്റ്റ്‌ ലക്കം 'ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ വികാസവും പരിണാമവും' എന്ന വിഷയത്തില്‍ ശ്രീ.ടി കെ ദേവരാജന്‍ നയിച്ചു. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ ലൈബ്രറിയില്‍ നടന്ന പരിപാടിയില്‍ നിരവധി ജ്യോതിശാസ്ത്ര കുതുകികള്‍ പങ്കു ചേര്‍ന്നു. ശ്രീ.പ്രഭാകരന്‍ കോവൂര്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ ഘടകത്തിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്കൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍ 9400 303209 എന്ന നമ്പരില്‍ ബന്ധപ്പെടാം.

No comments:

Post a Comment