മെയ്‌ മാസത്തെ ആകാശം

മേയ് മാസത്തിലെ പ്രധാന ആകാശവിശേഷങ്ങള്‍
(തെളിഞ്ഞ ആകാശത്തിന് മാത്രം ബാധകം)

മേയ് 4- ചന്ദ്രക്കലയോടടുത്ത് വ്യാഴം


മേയ് 6- അതിരാവിലെ കുംഭം രാശിയില്‍ Eta Aquariid ഉല്‍ക്കാവര്‍ഷം ഉച്ചസ്ഥായിയില്‍.


മേയ് 10 - ചന്ദ്രനും ചൊവ്വയും അടുത്തടുത്ത്. സൂര്യന് പ്രതിമുഖമായതിനാല്‍ ചൊവ്വാ ഗ്രഹത്തിന് തിളക്കം കൂടുതലായിരിക്കും. അടുത്ത മാസം അത് മങ്ങിത്തുടങ്ങും. ശനിഗ്രഹവും സൂര്യനു പ്രതിമുഖമാണ് എന്നതിനാല്‍ തിളക്കം അതിനും കൂടുതലായിരിക്കും.

മേയ് 14 - ശനി ചന്ദ്രനോട് തൊട്ടടുത്ത്


മേയ് 15 - പൗര്‍ണമി


മേയ് 20-30 - സൂര്യാസ്തമനശേഷം ബുധഗ്രഹം പടിഞ്ഞാറന്‍ ചക്രവാളത്തിനോടടുത്ത് കാണപ്പെടും


മേയ് 25- സൂര്യോദയത്തിന് മുന്‍പായി കിഴക്കന്‍ ചക്രവാളത്തില്‍ ശുക്രഗ്രഹം തിളക്കത്തോടെ കാണപ്പെടും.


മേയ് 28 - അമാവാസി

[caption id="attachment_1979" align="aligncenter" width="600"]Sky on 15.05.2014 Sky this month-May 2014[/caption]

No comments:

Post a Comment