ജൂണ്‍ മാസത്തെ നക്ഷത്ര മാപ്പ്_ആകാശ വിശേഷങ്ങള്‍

[caption id="attachment_1768" align="aligncenter" width="960"] Night sky for 15/6/2013 8 PM central Kerala[/caption]

 

മണ്‍സൂണ്‍ കാലമായതിനാല്‍ തന്നെ ജൂണ്‍ മാസം കേരളത്തില്‍ ആകാശ നിരീക്ഷണത്തിന് അത്ര അനുകൂലമല്ലെങ്കിലും ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ചില സംഗതികള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാം.രാത്രി മാനം തെളിയുന്ന അവസരങ്ങളില്‍  നക്ഷത്ര നിരീക്ഷണവും ആവാം

ജൂണ്‍ 8   : കറുത്ത വാവ്
ജൂണ്‍ 12 : ബുധന്‍ സൂര്യനില്‍ നിന്നും ഏറ്റവും അകലെ (24 ഡിഗ്രി) സന്ധ്യക്ക്‌ പടിഞ്ഞാറന്‍ ചക്രവാളത്തില്‍
ജൂണ്‍ 20 : ബുധനും ശുക്രനും രണ്ടു ഡിഗ്രി മാത്രം അകലത്തില്‍ കാണാം
ജൂണ്‍ 21 : സൂര്യന്‍ 23.5 ഡിഗ്രി  വടക്ക് ഉദിക്കുന്നു.ഏറ്റവും ദൈര്‍ഖ്യമുള്ള  പകല്‍
ജൂണ്‍ 23 : വെളുത്ത വാവ്.

 

ആസ്ട്രോ/പി ആര്‍ ചന്ദ്രമോഹന്‍

No comments:

Post a Comment