ആസ്ട്രോ പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്നു


ആസ്ട്രോ കേരള അതിന്‍റെ പ്രവൃത്തി പഥത്തില്‍ നിറവാര്‍ന്ന മൂന്ന് വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു..... അന്താരാഷ്ട്ര ജ്യോതിശാസ്ത്ര വര്‍ഷം പരിപാടികളുടെ തുടര്‍പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുകയും കേരളത്തില്‍ ശാസ്ത്ര-ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രചാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ഊര്‍ജവും ശക്തിയും പകരുകയും ചെയ്തു കൊണ്ട് ആസ്ട്രോ മുന്നേറുകയാണ്. ചിട്ടയായ പ്രതിമാസ പരിപാടികള്‍...,വാനനിരീക്ഷണ സെഷനുകള്‍...,ജ്യോതിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സുകള്‍,പരിശീലനപരിപാടികള്‍, വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ആസ്ട്രോ ക്ലബ്ബുകള്‍,പ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍,മത്സരങ്ങള്‍, ശാസ്ത്ര രംഗത്തേക്ക് കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സ്‌.... തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന ഒട്ടനവധി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുവാന്‍ ഇക്കാലയളവില്‍ സാധിച്ചു. ജില്ലാ ഘടകങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വ്യാപിക്കുകയും ശക്തമാവുകയും ചെയ്തു.കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, കാസര്‍ഗോഡ്‌ ഘടകങ്ങള്‍ ആസ്ട്രോ മൂന്നാം വാര്‍ഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി ഉത്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടും.കൂടുതല്‍ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കു ആസ്ട്രോ ക്ലബ്ബ്‌ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വ്യാപിപ്പിച്ചു.ആസ്ട്രോ ക്ലബ്ബ്‌ ജില്ലാ ഘടകങ്ങള്‍ നിലവില്‍ വന്നു.അമച്വര്‍ ജ്യോതിശാസ്ത്ര - ശാസ്ത്ര പ്രചാരണ രംഗത്ത്‌ മുന്‍പന്തിയിലുള്ള നാമമായി മാറാന്‍ ആസ്ട്രോയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു.ഈ വളര്‍ച്ചയില്‍ ഭാഗഭാക്കായ, പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച എല്ലാ അഭ്യുദയകാംഷികളെയും ഈ അവസരത്തില്‍ സ്മരിക്കുന്നു.അവര്‍ക്കുള്ള അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.ഒപ്പം കൂടുതല്‍ കരുത്തോടെ മുന്നേറാനും കൂടുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാനും ജ്യോതിശാസ്ത്ര - ശാസ്ത്രപ്രചാരണരംഗം ഉഷാറാക്കുവാനും ഏവരുടെയും സഹകരണവും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും പങ്കാളിത്തവും അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.....


സ്നേഹത്തോടെ..... ആസ്ട്രോ കുടുംബം.

No comments:

Post a Comment