ആസ്ട്രോ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഇനി മേഖലകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉഷാറാകും

ആസ്ട്രോ കേരളയുടെ സംസ്ഥാന സംഗമം നവംബര്‍ 22നു എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജില്‍ വച്ചു നടന്നു.ജില്ലാ ഘടകങ്ങളില്‍ നിന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും ആസ്ട്രോ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ പങ്കു ചേര്‍ന്നു.

ആസ്ട്രോയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉതകുന്ന നിര്‍ണായകമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നു. നോര്‍ത്ത്, സെന്‍ട്രല്‍, സൌത്ത് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു സോണുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ജില്ലാ തല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ വികേന്ദ്രികരിച്ചു മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള സുപ്രധാനമായ തീരുമാനം യോഗത്തില്‍ കൈക്കൊണ്ടു.

No comments:

Post a Comment