ആസ്ട്രോ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ ഘടകത്തിന്‍റെ പ്രതിമാസ ജ്യോതിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്

AASTRO Kannur_Agust Class_Notice

ആസ്ട്രോ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ ഘടകം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന  പ്രതിമാസ ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ  ഭാഗമായി ആഗസ്റ്റ്‌ 10 ഞായറാഴ്ച 2 മണിയ്ക്ക് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ ലൈബ്രറി ഹാളില്‍. 'ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ വികാസവും പരിണാമവും' എന്ന വിഷയത്തില്‍ ശ്രീ.ടി കെ ദേവരാജന്‍ ക്ലാസ് നയിക്കും.പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവരേയും സഹര്‍ഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.പങ്കെടുക്കുമല്ലോ.താല്‍പര്യമുള്ള എല്ലാവരേയും കൂട്ടൂ.9400303209 എന്ന നമ്പരില്‍ നമ്പരില്‍ നിന്നും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും.

 

No comments:

Post a Comment