ജൂണ്‍ മാസത്തെ ആകാശം

[caption id="attachment_1986" align="aligncenter" width="700"]ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ കേരളത്തിലെ ആകാശം ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ കേരളത്തിലെ ആകാശം[/caption]

ജുണ്‍ മാസത്തിലെ പ്രധാന ആകാശവിശേഷങ്ങള്‍

ജൂണ്‍ 2-4 - അസ്തമനശേഷം പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ആകാശത്തായി പുണര്‍തം നക്ഷത്രത്തിനോടടുത്തായി വ്യാഴഗ്രഹത്തെ കാണാം. ഒപ്പം ബുധനേയും കാണാമെങ്കിലും ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അസ്തമിക്കും, തിളക്കവും നന്നേ കുറവായിരിക്കും.

ജൂണ്‍ 7 - 8 ചൊവ്വാഗ്രഹം ചന്ദ്രനോട് വളരെയടുത്ത്. ഇതിന്റെ തിളക്കം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മെയ് 21-ന് പശ്ചാത്ഗമനം നിര്‍ത്തി ഇപ്പോള്‍ ഇത് കിഴക്കോട്ട് കന്നി രാശിയുടെ നേര്‍ക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.

ജൂണ്‍ 10 - ശനിഗ്രഹം ചന്ദ്രനോട് വളരെയടുത്ത് തുലാം രാശിയില്‍. കഴിഞ്ഞ മെയ് 10-ന് സൂര്യന് പ്രതിമുഖമായി എത്തിയ ശനിയ്ക്ക് ഇപ്പോള്‍ തിളക്കം കൂടുതലാണ്. ഇതിപ്പോ പശ്ചാത്ഗമനത്തിലാണ്. ഇതിന്റെ വലയങ്ങള്‍ക്ക് ദൃശ്യരേഖയുമായി (line of sight) ഇപ്പോള്‍ 21 ഡിഗ്രിയോളം ചരിവുണ്ട് എന്നതിനാല്‍ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെയുള്ള കാഴ്ച രസകരമായിരിക്കും.

ജൂണ്‍ 24- ഉദയത്തിന് മുന്‍പ് ചന്ദ്രക്കലയോട് അടുത്തായി ശുക്രഗ്രഹം. രണ്ടും ഇടവരാശിയില്‍ കാര്‍ത്തികക്കൂട്ടത്തിന്റെ സമീപത്തായി കാണപ്പെടും.

 

 

മെയ്‌ മാസത്തെ ആകാശം

മേയ് മാസത്തിലെ പ്രധാന ആകാശവിശേഷങ്ങള്‍
(തെളിഞ്ഞ ആകാശത്തിന് മാത്രം ബാധകം)

മേയ് 4- ചന്ദ്രക്കലയോടടുത്ത് വ്യാഴം


മേയ് 6- അതിരാവിലെ കുംഭം രാശിയില്‍ Eta Aquariid ഉല്‍ക്കാവര്‍ഷം ഉച്ചസ്ഥായിയില്‍.


മേയ് 10 - ചന്ദ്രനും ചൊവ്വയും അടുത്തടുത്ത്. സൂര്യന് പ്രതിമുഖമായതിനാല്‍ ചൊവ്വാ ഗ്രഹത്തിന് തിളക്കം കൂടുതലായിരിക്കും. അടുത്ത മാസം അത് മങ്ങിത്തുടങ്ങും. ശനിഗ്രഹവും സൂര്യനു പ്രതിമുഖമാണ് എന്നതിനാല്‍ തിളക്കം അതിനും കൂടുതലായിരിക്കും.

മേയ് 14 - ശനി ചന്ദ്രനോട് തൊട്ടടുത്ത്


മേയ് 15 - പൗര്‍ണമി


മേയ് 20-30 - സൂര്യാസ്തമനശേഷം ബുധഗ്രഹം പടിഞ്ഞാറന്‍ ചക്രവാളത്തിനോടടുത്ത് കാണപ്പെടും


മേയ് 25- സൂര്യോദയത്തിന് മുന്‍പായി കിഴക്കന്‍ ചക്രവാളത്തില്‍ ശുക്രഗ്രഹം തിളക്കത്തോടെ കാണപ്പെടും.


മേയ് 28 - അമാവാസി

[caption id="attachment_1979" align="aligncenter" width="600"]Sky on 15.05.2014 Sky this month-May 2014[/caption]

സമ്മര്‍ സ്കൂള്‍ രണ്ടാം ബാച്ച് രജിസ്ട്രേഷന്‍

തീയതി: മെയ് 5-11

സ്ഥലം: ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയം, പി.എം.ജി. തിരുവനന്തപുരം

രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഫീസ്: 300 രൂപ

REGISTRATION CLOSED